Barnehage

Vi har bygd barnehager siden 1980-tallet både i Frogn, Oslo og på Nesodden

Barnehage

 

Vi har bred erfaring i å bygge barnehager, både nybygg og tilbygg. Høsten 2014 avslutter vi et omfattende ombyggingsprosjekt av Drøbak Montessori barnehage.